Artist Profile

Kushtrim
Zeqiri

I lindur në vitin 1988 në Gjilan, Kosovë.

Artist Profile

Kushtrim
Zeqiri

I lindur në vitin 1988 në Gjilan, Kosovë.

Ai jeton dhe punon në Gjilan. Në vitin 2011 ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës me diplomë Master në Skulpturë nga Fakulteti i Arteve.

Me artin e tij ai tregon qarqet aktuale dhe të ardhshme (të jetës) në të gjitha aspektet. Ndonjëherë filozofike, ndonjëherë provokative. Ai zgjedh mediumin sipas përmbajtjes së idesë së tij dhe jo anasjelltas.

Get our News

    We will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy.